Måned: september 2019

Hvor large eller nidkær skal man være med tidsregistrering

Hvor large eller nidkær skal man være med tidsregistrering

Tidsregistrering kan gøre på mange måder, hvor man blandt andet kan registrere den via assistance fra følgende: http://www.anca.dk/

Dette er brugbart i firmaer, der vil aflæse, hvor længere medarbejderne arbejder. Man kan også måle, hvad tiden reelt bliver brugt på i et firma, men det kan også være smart i kontorfirmaer, hvor man skal booke mødelokaler, hvor man så kan afsætte tid til dette – og overholde tiden.

Men tiden er også et flygtigt begreb, som forskellige mennesker har forskellige opfattelser af.

Bare rolig, vi skal ikke hen at forklare dig om Einsteins relativitetsteori og komme ind på, hvad tiden egentlig er for en størrelse.

Vi vil hellere op konkret plan forklare, hvordan folks opfattelser af tiden er, og hvordan det kan bevirke, at man kan have problemer med at registrere den korrekt – selvom man har måleapparater til dette.

Nogle mennesker er meget nidkære med tiden og undskylder, hvor de kommer bare et par minutter for sent, mens de også beklager, hvis de ankommer alt for tidligt, men de vil hellere være i god tid og så vente, til eventet begynder, så man er der til tiden.

Andre mennesker tager det mere, som det kommer, og de er mere kendte for at komme for sendt end for tidligt, fordi deres begreb af tiden flyver fra dem.

Nogle er født sådan, for andre kan det skyldes deres psyke, men det kan også være kulturelt forbundet, for i andre kulturer sydpå mener man klokkeslæt som mere cirka-tidspunkter, end man mener specifikt dette aftalte øjeblik. 

Skal man skrive journalistiske artikler, så keder man heller ikke folk med nøjagtige sekund-tal, da man kan stirre sig blind på den slags informationer; her nøjes man også med at angive det nogenlunde.

Hvilken type ser du sig selv som?

For det kan have stor indflydelse på internt, hvor nøjagtig man gerne vil måle tiden.

{ Comments are closed }

Få hjælp til at slippe din afhængighed med hjælp fra et misbrugscenter

Få hjælp til at slippe din afhængighed med hjælp fra et misbrugscenter

Tager du smertestillende piller hver dag for at klare hverdagen – også selv om du slet ikke har smerter? Så har du sandsynligvis et problem med misbrug.

Hvad er misbrug af receptpligtig medicin?

Et misbrug af stærk, læge ordineret medicin er karakteriseret derved, at man ikke længere tager medicinen for eksempelvis at dæmpe smerte, men for at opnå en berusende virkning. Misbruget kan også bestå i at man bruger medicinen rekreativt, det vil sige som en måde hvorpå man kan få hverdagens genvordigheder på afstand – lidt lige som når en alkoholiker drikker, eller når en narkoman bruger hårde stoffer.

På et tidspunkt vil misbruget af receptpligtig medicin kunne tage overhånd i en grad, så man faktisk ikke kan fungere uden at have et vist dagligt indtag. Størrelsen på de mængder af receptpligtig medicin, man vil skulle indtage på daglig basis, vil øges i takt med at man udvikler fysisk og mentalt tolerans. Når misbruget når dette niveau, vil man ikke selv kunne sætte en stopper for det – her kræves særlig professionel behandling i form af en såkaldt afrusning eller afgiftning.

Hvilke typer medicin er afhængighedsskabende?

De typer receptpligtig medicin, som oftest bliver genstand for misbrug er smertestillende medicin i form af enten rene morfin præparater, eller syntetisk fremstillede medikamenter, som emulerer morfinens virkning – også kendt som opioider. Disse præparater, som blandt andet tæller Fentanyl, Oxycontin og Tramadol, er i sundhedsmyndighedernes søgelys i disse år, da de har mange menneskers misbrug på samvittigheden.

Har du på et tidspunkt fået udskrevet et sådant præparat, og har du mistanke om, at du er ved at udvikle et misbrug – eller måske allerede står midt i et sådant – bør du snarest muligt kontakte et center til behandling af misbrug med henblik på en afgiftning og et efterfølgende behandlings forløb. Læs mere om effektiv misbrugsbehandling på behandlingscenter-stien.dk

{ Comments are closed }